Treningsavgift/klubbavgift:


Kostnadene er todelt:


  • Medlemskontingent i Bjerke IL-ski som koster 350,- for de under 15år, evt 500,- for familiemedlemsskap. Denne kontingenten er viktig da den også gjelder som forsikring for de under 13år.
  • Treningsavgift kommer i tillegg og er som er 800,- for de under ti år.
  • Medlemsavgiften og halve treningsavgiften faktureres på høsten, mens andre halvdel av treningsavgiften faktureres etter at vintersesongen er ferdig.


Powered by: Bloc