Årsmøte Bjerke IL Ski 16 April 2024

Postet av Bjerke IL Ski den 18. Mar 2024

Det innkalles med dette til årsmøte i Bjerke IL Ski.

Tid: Tirsdag 16. april 2024 kl 19-21

Sted: Nordåsen skistadion

Forslag som skal behandles av årsmøtet, må sendes til styret senest to uker før møtet.

Saksliste: Saksliste årsmøte Bjerke IL Ski 16.04.2024 – v2.pdf

Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett.

Protokoll Årsmøte Bjerke IL Ski 16 april 2024 signert m alle vedlegg.pdf
 
Velkommen!

Dokumenter til årsmøtet:

04 Årsberetning Bjerke IL Ski 2023-2024.pdf

05a Bjerke IL Ski Årsregnskap 2023.pdf

05b Bjerke IL Ski - styrets økonomiske beretning 2023.pdf

05c Kontrollutvalgets beretning for 2023.pdf

06 Budsjett Bjerke IL Ski 2024.pdf

07 Årsrapport NBLKL m vedlegg.pdf

08 Organisasjonsplan Bjerke IL Ski.pdf

09 Innkomne saker årsmøtet Bjerke IL Ski 2024.pdf

10 Forslag til medlemskontingent og treningsavgift 2023-2024.pdf

11 Forslag fra valgkomiteen 2024.pdf