Bjerke IL Ski ønsker velkommen til Nordåsenrennet 2024

Sist oppdatert: 22.03.2024 kl.21.30

Sted: Nordåsen skistadion, Maura lørdag 23. mars kl 10:00

Film fra Nordåsenrennet 2019

Stilart: Fellesstart fristil fra 13 år og eldre. Fristil puljestart 6-12 år.

Rennet er finale i Akershus-cup for klassene 13-14 år og Toyota-cup for klassene 15-16 år.


Påmelding: Klikk her

(frist 18.03.2024 – etteranmelding blir mulig på iSonen frem til arrangementet dersom ledige plasser. Avmeldinger etter ordinær frist refunderes ikke)

 

Startkontingent/lisens/brikker:

ihht NSF`s reglement startsatser. I ordinær påmelding kan det betales individuelt eller man kan benytte klubbfaktura. Kun individuell betaling ved etteranmelding. 

Løpere 13 år og eldre må ha gyldig lisens - info her. Ved behov for engangslisens betales dette ved påmelding på iSonen.

 

Tidtaking:

Emit-lånebrikker for 8-10år. Disse blir utlevert sammen med startnummeret på rennkontoret. Øvrige klasser benytter egne brikker. Utøvere 11 år og eldre som ikke har egen brikke må hente dette på rennkontoret i god tid før start. De som ikke har brikke kan betale leiebrikke kr 50 ved påmelding på iSonen. Alternativt betaling på arrangementsdag på VIPPS 12790.

 

Rennkontor:

Startnummer hentes på rennkontor fra kl.09:00. Løperne henter enkeltvis. Alle skal ha lårnummer på venstre ben.

 

Start og seeding:

Rennet er finale i Akershus Cup for klassene 13-14 år og Toyota Cup Oslo/Akershus/Østfold for klassene 15-16år. 

Seeding i cupen gjøres etter gjeldende reglement. Merk at kun påmeldte innen ordinær påmeldingsfrist seedes. Jr/sr seedes etter FIS-liste.

Fellesstartene har 5 spor med plogstart. Lister med startposisjon henges opp på tavle før man går gjennom tunnelen til startområdet.

 

Startrekkefølge og starttider

Fra 10.00 – Puljestart med 4 løpere hvert minutt. Rekkefølge: 

J/G 6-7 - G10 - J10 - G9 - J9 - G8 - J8 - G12 - J12 - G11 - J11 

11.10 J14

11.30 J13

11.50 G14    

12.10 G13

12.30 J16   

13.00 J15 

13.30 G16 pulje 1

13.32 G16 pulje 2

14.00 G15

14.01 M Jr/Sr

Spurtpremie

I alle fellesstartene, 13 år o.e., settes det opp en spurtpremie, Fisherspurten, etter passering første runde (lilla runde, se løypebeskrivelse). Spurtstreken vil være på enden av standplass ved skive 1. Gjelder også i klasser hvor det er to puljer. 

 

Premiering:

Premieutdeling blir ca 40 min etter at siste løper i klassen har gått i mål. Premiering: 100% i alle klasser.

 

Kiosk-/kafeteria-salg på stadion:

I utgangspunktet er telefonforholdene og nettdekningen på Nordåsen ikke spesielt bra. Derfor er kortbetaling eller kontanter vært regelen ved handling.

 

Varmestue/garderobe:

I klubbhuset på stadion

 

Parkering:

Parkering kr 50 betales ved innkjøring tiStartliste Nordåsenrennet 23.03.2024.pdfl skogsveien opp til Nordåsen. Gjøres på VIPPS 12790I tillegg til parkeringen kommer en vegavgift  som kreves inn av Bjerke Allmenning, pris kr 50. Hvis du ikke foretar deg noe får du oppkrav med gebyr på faktura. Info om Bjerke Almenning vegavgift og hvordan du betaler for å unngå gebyr klikk her.  

Det blir mye biler inn og ut av skogen denne dagen, så kjør pent! Veien er stedvis smal ved møtende trafikk og det kan være litt løse kanter.

 

Annet:

Melding om evt feil og mangler ved "påmeldte", det være seg brikker, klasse etc sendes skal kun sendes til nordaasenrennet@bjerke-il.no.

Vi oppfordrer deltagerne til å gå så lite som mulig i trasseen utenom konkurransen. Det er kjøres opp store arealer for oppvarming i lysløypene og turløypene som går fra stadion.  

 

Værstasjon/webkamera Nordåsen skistadion: http://nordaasen.no

Værmelding som gjelder nærmeste sted fra YR.no

Veibeskrivelse til Nordåsen skistadion.

 

Nedlastbare filer: (oppdatert 14.03.2024 kl 11:30) 

Arena- og løypekart:  Løyper Nordåsenrennet 2024.pdf

Startliste: Startliste Nordåsenrennet 23.03.2024_v3.pdf

Resultatliste: ResultatListe Nordåsenrennet 23.03.2024.pdf