Styret i Bjerke IL Ski 2019/2020


Leder: Kjartan Roland

Nestleder: Hans Petter Kvarsnes

Økonomiansvarlig: Nils Jørgen Holter

Leder Sportslig Utvalg: Roger Mohaugen

Anleggsansvarlig: Nils Erik Solbakken

Rekruttering- og Barneidrettsansvarlig: Thomas Rudberg Johansen

Styremedlem: Stine Skjennum

Styremedlem: Nina Møller

Styremedlem: Ove Hansen