Registrer deg (og dine) på minidrett.no

Skiskyttere melder man seg på ved å gå inn på siden eqtiming.no mens langrenn finner melder man seg på gjennom lenker på minidrett evt kretsen sin side.

For skiskyttere: Dere må ha minidrett-konto. (Den bruker dere for påmelding etter å ha valgt påmelding gjennom eqtiming)Bjerke IL har følgende presisering vedr startkontingenter:Det er behov for å presisere rutiner knyttet til påmelding til renn denne sesongen fordi det er under utprøving en ordning for forhåndsbetaling i forbindelse med påmelding som skiller seg fra den ordningen som til nå har vært gjeldende.Denne forsøksordningen vil kunne bli benyttet av noen arrangører denne sesongen og det er viktig å vite hvordan man skal forholde seg i de ulike tilfellene.
Følgende tre mulige påmeldingsalternativer kan forekomme denne sesongen:  • Rennarrangør velger å gjøre samlet fakturering til hver klubb etterskuddsvis og påmelding gjennomføres i MinIdrett ved individuell påmelding uten forhåndsbetaling (som før). De fleste rennarrangører vil sannsynligvis benytte denne løsningen også i år.
  • Rennarrangør velger å kreve forhåndsbetaling ved påmelding. Hver enkelt melder seg på individuelt i MinIdrett. Når man kommer til steget «Betaling» får man to valg. Her MÅ man velge «Betale selv med Bypass» og betale ved å følge instruksjonene på skjermen.
  • Arrangøren kan velge å gjennomføre samlet forhåndsbetaling, ihht påmeldte fra klubben. Benyttes først og fremst ifm større arrangement som NM, NC, HL. Utøverne melder seg på via MinIdrett og klubben må betale inn til et oppgitt kontonummer innen en frist gitt på invitasjonen. Kasserer betaler. Her er det viktig at oppmenn/trenere følger med på hva arrangør kommer med av informasjoner og gir kasserer beskjed om betalingsdetaljer. Det er viktig at kasserer får beskjed i god tid om betaling, da han ikke alltid er tilgjengelig på kort varsel. 

Klubbens policy om å betale startkontingent for de aktive utøverne ligger fast. Det er derfor viktig at hver enkelt holder oversikt over hvilke renn man betaler påmeldingsavgift til ved å dokumentere i en liste de utgiftene man har for så å presentere regningen for klubben for refusjon, for de tilfellene der alternativ 2 over blir benyttet av arrangøren. (dato, renn, beløp, kontonummer for tilbakebetaling og vedlegg dokumentasjon på utlegget. Dette sendes kasserer Cecilie på epost kasserer@bjerke-il.no)


Klikk her for Refusjonsreglement og refusjonsskjema


Prinsippet om at normal startkontingent kan kreves etterbetalt av klubben gjelder. Etteranmeldelse krever som oftest dobbelt startkontingent, men kun enkel startkontingent vil bli refundert. Utgifter ved påmelding til renn man senere av ulike grunner ikke kan være med på og ikke melder seg av fra, vil ikke bli refundert med mindre man kan dokumentere sykdom.