Treningsavgift/klubbmedlemskap: 2024/20251) Medlemskontigent

Enkeltmedlemmer: 200,-

Familiemedlemsskap (inntil 6 medlemmer): 300,-


2) Treningsavgift: 

Langrenn/Skiskyting
Skiskole (2018-2019)**400,-                                                                            
Skiskytterskole***
1000,-
J/G født 2016-2017800,-
J/G født 2013-20151.000,-
J/G født 2009-20121.500,-
Junior/Senior (2008 og eldre)****Nivå 1: 1.500,-, Nivå 2: 2.000,- Nivå 3: 5.000,-

*      Det faktureres kun 1 avgift selv om utøver deltar i både langrenn og skiskyting.  
**     Skiskoleavgift dekker både medlemskap og treningsavgift 

***    Dekker ammunisjon Skiskytterskolen  
****   Nivå 1: Utøvere som er elev med NTG eller ikke deltar aktivt i Team Romerike ski

         Nivå 2: Utøvere som deltar delvis med Team Romerike ski, men ikke har personlig oppfølging av trener

         Nivå 3: Utøver med fullverdig oppfølging i Team Romerike ski