Bjerke IL Ski ønsker velkommen til Nordåsenrennet 2023

Sist oppdatert: 25.03.2023 kl 22:40 (lastet opp resultatliste)

530 løpere påmeldt ved påmeldingsfristens utløp. Vi har åpnet for etteranmeldinger så lenge vi har kapasitet mot et tillegg på kr 100 i startkontingent. Klikk her for påmelding.

Avmeldinger etter ordinær påmeldingsfrist refunderes ikke. Startlister publiseres torsdag

Sted: Nordåsen skistadion, Maura lørdag 25. mars kl 10:00

Stilart: Fellesstart fristil fra 13 år og eldre. Fristil puljestart 8-12 år.

Rennet er finale i Akershus-cup for klassene 13-14 år og Toyota-cup for klassene 15-16 år.

Påmelding: Klikk her (etteranmelding)

Startkontingent/lisenser/brikker:

Ihht NSF`s reglement. Online betaling ved påmelding. Løpere 13 år og eldre må ha gyldig lisens - info her. Ved behov for engangslisens betales det direkte av deltager til VIPPS 770064.

Tidtaking: Emit-lånebrikker for 8-10år. Disse blir utlevert sammen med startnummeret på rennkontoret. Øvrige klasser benytter egne brikker. Utøvere 11 år og eldre som ikke har egen brikke må hente dette på rennkontoret i god tid før start. Leie av brikke kr 50,- betales til VIPPS 12790.

Rennkontor:

Startnummer hentes på rennkontor fra kl.09:00. Løperne henter enkeltvis. Alle brikker sjekkes ved henting av startnummer. Deltakere i klassene 13 år o.e skal ha lårnummer på venstre ben.


Start og seeding:

Rennet er finale i Akershus Cup/Akershus for klassene 13-14 år og Toyota Cup Oslo/Akershus/Østfold klassene 15-16 år. 

Seeding i cupen gjøres etter gjeldende reglement. Merk at kun påmeldte innen ordinær påmeldingsfrist seedes.

Jr/sr seedes etter FIS-liste.

Fellesstartene har 5 spor med plogstart. Lister med startposisjon henges opp på tavle før man går gjennom tunnelen til startområdet.

 

Startrekkefølge og starttider (tentativt oppsett)

Fra 10.00 – Puljestart med 5 løpere hvert minutt. Rekkefølge: 

G10 - J10 - G9 - J9 - G8 - J8 - G12 (10.33) - J12 (10.39) - G11 (10.44) - J11 (10:52)

11.10 J14

11.30 J13

11.50 G14    

12.10 G13

12.30 J16   

13.00 J15

13.30 G16 heat 1 (30 stk)

13.32 G16 heat 2 

14.00 G15 heat 1 (30 stk)

14.02 G15 heat 2

14.30 K Jr

14.30 K Sr

15.00 M Jr

15.00 M Sr


Premiering:

Premieutdeling blir ca 40 min etter at siste løper i klassen har gått i mål. Premiering: 100% i alle klasser.

Spurtpremie:

Årets nyhet i Nordåsenrennet er en spurtpremie - Fischerspurten! I alle fellesstartene settes det opp en spurtpremie etter passering første runde (lilla runde - se løypebeskrivelse). Spurtstreken vil være på enden av standplass ved skive 1.


Kiosk-/kafeteria-salg på stadion:

I utgangspunktet er telefonforholdene og nettdekningen på Nordåsen ikke spesielt bra. Derfor er kortbetaling eller kontanter vært regelen ved handling.En nyhet i 2023 er at ICE vil ha utplassert en mobilmast i forbindelse med arrangementet på Nordåsen. 

 

Varmestue/garderobe:

I klubbhuset på stadion

 

Parkering:

Parkering kr 50 betales ved innkjøring til skogsveien opp til Nordåsen. Gjøres på VIPPS 12790I tillegg til parkeringen kommer en vegavgift  som kreves inn av Bjerke Allmenning, pris kr 50. Hvis du ikke foretar deg noe får du oppkrav med gebyr på faktura. Info om Bjerke Almenning vegavgift og hvordan du betaler for å unngå gebyr klikk her.  

Det blir mye biler inn og ut av skogen denne dagen, så kjør pent! Veien er stedvis smal ved møtende trafikk og det kan være litt løse kanter.

 

Annet:

Melding om evt feil og mangler ved "påmeldte", det være seg brikker, klasse etc sendes skal kun sendes til nordaasenrennet@bjerke-il.no.

Vi oppforder deltagerne til å gå så lite som mulig i trasseen utennom konkurransen. Det er kjørt opp store arealer for oppvarming i lysløypene og turløypene som går fra stadion.  


Værstasjon/webkamera Nordåsen skistadion: http://nordaasen.no

Værmelding som gjelder nærmeste sted fra YR.no

Veibeskrivelse til Nordåsen skistadion.

 

Nedlastbare filer: (oppdatert 25.03.2023 kl 22:40) 

Arena- og løypekart: Løyper Nordåsenrennet 2023.pdf

Startliste: StartListe v3 Nordåsenrennet 2023.pdf

Resultatliste: Resultatliste Nordåsenrennet 2023.pdf