Bjerke IL Ski ønsker velkommen til BAMA Bjerke Skiskytterfestival 9-10 mars 2024

09.03.2024 kl 21:45 - Startliste for søndag er lastet opp på rennsiden og siste versjon ligger ute i EQtiming. 

Vi arrangerer Skiskyttercross (10-16 år) på lørdag, kort normal for 17 år o.e. Søndag er det Fellesstart for klassene 11 år o.e. Nybegynnere går Sprint på søndag.  

Vi ønsker alle velkommen til spennende konkurransedager på Nordåsen skistadion. Se film fra skiskyttercross'en 2023: Klikk her

Invitasjon: Invitasjon BAMA Bjerke Skiskytterfestival 9-10 mars 2024 - Revidert.pdf

Påmelding: Klikk her - ordinær frist mandag 04.03.2024 kl 23:59

Evt hendvendelser og spørsmål kan sendes til skiskytterfestival@bjerke-il.no

Innskyting: Klubbvis innskyting. Innskytingslister blir lagt ut her på hjemmesiden. Det blir 2-delt innskyting begge dager. 

Følg løyperetningen på standplass under innskyting.


Program

Lørdag 09. mars 2024 - Skiskyttercross / Kort normal 17 år o.e

Skiskyttercross 10-16 år arrangeres som Normal (bom = 30 sek tilegg). Kort normal 17 år o.e. 7.5 km og 10 km har 30 sek tilegg. 12.5 km har 45 sek tillegg.

Innskyting: pulje 1: 08:45 - 09:50 (løpere til og med J/G 12 år, G13, G14 og alle nybegynner klasser)

Første start pulje 1: 10:00

Innskyting pulje 2: 12:45 - 13:45 (J13, J14 og alle løpere eldre enn 15 år)

Første start pulje 2: 13:55

Avtrekkskontroll jr/sr åpen kl 12:45-13:45 

Seeding til alle fellesstartene på søndag gjøres basert på resultatene på lørdag. 


Søndag 10. mars 2024 - FELLESSTART / Sprint nybegynnere  

Alle utøvere skal gå strafferunde(r) ved bom søndag.

Innskyting pulje 1: 08:30 - 09:30 (løpere til og med J/G 12 år, G13, G14 og alle nybegynner klasser) 

Første start, Sprint nybegynnere: 09:40

Detaljert tentativt program for søndag (vil bli justert lørdag når man har full oversikt over etter anmeldinger/strykninger):

Første fellesstart pulje 1: 10:20 

10:20 - G12

10:40 - G11

11:00 - J12

11:20 - J11

11:50 - G14

12:15 - G13

Innskyting pulje 2: 12:55 -13:45 (J13, J14 og alle løpere eldre enn 15 år) 

Første fellesstart pulje 2: 13:55

13:55 - J13

14:20 - J14

14:45 - G15

15:15 - J15

15:40 - G16

16:10 - J16

16:35 - Alle klasser Menn 17 år o.e

16:38 - Alle klasser Kvinner 17 år o.e

Avtrekkskontroll jr/sr åpen kl 12:55-13:45

Startnummer: Deles ut individuelt og kan hentes på rennkontoret fra kl 08:15 lørdag og kl 08.00 søndag.

Brikker: Husk å sjekke brikkenummer med startlistene nedenfor

Avtrekkskontroll jr/sr: Ved mattebua ved siden av skive 30.

Sikkerhetskontroll jr/sr: Ved skive 1 etter innskyting.

Avtrekkskontroll for løpere til og med 16 år er klubbenes ansvar. Arrangør vil foreta stikkprøvekontroll på standplass. 

Orientering til løpere, ledere og publikum

Adkomst/parkering: Kr 50,-/dag til rennarrangør. VIPPS til 12790 i forkant før man kjører opp til skistadion. Vis kvittering ved parkeringen.

I tillegg til parkeringen kommer en vegavgift som kreves inn av Bjerke Allmenning, pris kr 50. Hvis du ikke foretar deg noe, får du oppkrav med gebyr på faktura. For mer info om veiavgiften se Romeriks-almenningene veiavgift (velg alternativ Bjerke)

Vær klar over at det kan være løs veiskulder på vei opp til stadion. Kjør derfor forsiktig og utvis varsomhet ved møtende trafikk. Følg instruksene til parkeringsvaktene! 


Bobiler: Det er dessverre ikke kapasitet til å parkere bobiler i nærheten av varmestua. Bobiler bes parkere på den store p-plassen sammen med øvrige gjester/deltakere, det blir der satt av et dedikert område for bobiler med tilgang til strøm. Pris pr. overnatting: kr 200,- Ta kontakt for avtale på skiskytterfestival@bjerke-il.no


Servering: Kioskutsalg i telt foran varmestua med god og sunn mat og drikke vil være tilgjengelig. Bama hjelper oss med leveranser av gode og sunne matvarer. 

Dessverre er telefonforholdene og nettdekningen på Nordåsen i utgangspunktet veldig begrenset.

Garderobe: Garderober er tilgjenglige i varmestua.

Dokumenter for nedlasting:

(Siste oppdatering 15.03.2024 kl. 09:00)

 


Skiskyttercross/Kort Normal Lørdag 09. mars 2024Fellesstart (Sprint nybeg) Søndag 10. mars 2024

Løypekart /løypebeskrivelse

Løyper BAMA 2024 skiskyttercross og kort normal 17 år o.e.pdf

Løyper BAMA 2024 fellesstart og sprint nybegynner.pdf

Startlister

Startliste BAMA Bjerke Lørdag 09.10.2024.pdf

(Liste lastet opp 08.03.2024 kl 20:45)

Startliste BAMA Bjerke 10.03.2024.pdf

(Lister lastet opp 10.03.2024 kl 21:45)

Innskytingslister

Innskytingsliste Lørdag 09.03.2024 - Pulje 1.pdf

Innskytingsliste Lørdag 09.03.2024 - Pulje 2.pdf


(Lister lastet opp 07.03.2024 kl 16:55)


Innskytingsliste Søndag 10.03.2024 - Pulje 1.pdf

Innskytingsliste Søndag 10.03.2024 - Pulje 2.pdf


(Lister lastet opp 07.03.2024 kl 22:00)

ResultatlisterResultatliste BAMA Bjerke Lørdag 09.03.2024.pdf
Resultatliste BAMA Bjerke Søndag 10.03.2024.pdf