Treningsavgift/klubbmedlemskap: 2022/20231) Medlemskontigent

Enkeltmedlemmer: 200,-

Familiemedlemsskap (inntil 6 medlemmer): 300,-


2) Treningsavgift: 

Langrenn/Skiskyting
Skiskole (2016-2017)**300,-                                                                            
Skiskytterskole***
1000,-
J/G født 2014-2015800,-
J/G født 2011-20131.000,-
J/G født 2007-20101.500,-
Junior/Senior (2006 og eldre)****Nivå 1: 1.500,-, Nivå 2: 2.000,- Nivå 3: 5.000,-

*      Det faktureres kun 1 avgift selv om utøver deltar i både langrenn og skiskyting.  
**     Skiskoleavgift dekker både medlemskap og treningsavgift 

***    Skiskytterskole dekker medlemskap i klubben og treningsavgift ½ år  
****   Nivå 1: Utøvere som er elev med NTG eller ikke deltar aktivt i Team Romerike ski

         Nivå 2: Utøvere som deltar delvis med Team Romerike ski, men ikke har personlig oppfølging av trener

         Nivå 3: Utøver med fullverdig oppfølging i Team Romerike ski