Årsmøte Bjerke IL Ski tirsdag 25 mai 2021

Postet av Bjerke IL Ski den 6. Apr 2021

Det innkalles med dette til årsmøte i Bjerke IL Ski. Pga restriksjoner har styret vedtatt at møtet avholdes digitalt. Vi håper mange vil være med likevel. For å få oversikt ber vi om at du registrerer din deltakelse i dette skjemaet  senest mandag 24.5.

Alle registrerte vi få tilsendt møtelink og møteinfo før møtet. Det inviteres også til et testmøte mandag 24.5 kl.20.00. Teams er klubbens møteplattform og du kan delta via app eller med link rett i nettleser. Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett.

Tid: Tirsdag 25 mai 2021 kl 19-21

Sted: Digitalt på Temas

Saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Valg av dirigent, protokollfører og to medlemmer til å undertegne protokollen
  3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  4. Årsberetning Bjerke IL Ski
  5. Regnskap/budsjett Bjerke IL Ski
  6. Informasjon om årsrapport/regnskap/budsjett Nannestad og Bjerke Løypekjørerlag
  7. Organisasjonsplan Bjerke IL Ski
  8. Innkomne saker/andre saker
  9. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
  10. Valg

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.